Tuiste
Huishoudelike trekke
Kantoorverskuiwings
Stoor van goedere
Kwotasies
Kontak ons
 
Kantoorverskuiwings.

Laat ons toe om u volgende kantoorverskuiwing te behartig. 'N Konsultant is beskikbaar om u by te staan met die nodige advies.

Gespesialiseerde verpakkingsmateriaal verseker dat die inhoud by u nuwe kantore uitkom soos dit verpak is, gereed om gebruik te word. Reëlings kan met u onderskeie diensverskaffers getref word om gespesialiseerde toerusting soos fotokopieërders en swaar masjinerie te verskuif.

Ons sal kantoormeubels vir u uitmekaarhaal en weer by die nuwe bestemming inmekaarsit, sodat u so gou moontlik met u besigheid kan voortgaan.

Meubels en toerusting sal in die nodige verpakkingsmateriaal toegdraai word om dit te beskem teen skade, vuilheid en klamheid.

Indien nodig kan u trek so gereël word dat dit na-ure geskied. Sodoende kan u en u personeel die volgende dag ongesteurd op die nuwe perseel voortgaan met besigheid.

Gratis omvattende versekering (Goods in Transit) deur Samtam beskerm u besittings teen gebeurlikhede soos skade, brand, skaking, voertuigongelukke ensovvorts tot 'n waarde van R400 000-00.